KARİYER YOLCULUĞU

Şirketimizde kariyer yolculuğu “Biz Bir Takımız” anlayışıyla başlar. Bu doğrultuda amacımız, şirketimizin değerlerini paylaşabilecek kişilik ve eğitim altyapısına sahip, değişime hızla uyum sağlayan, kendisi ve çevresi ile barışık, çok yönlü, sürekli gelişimi benimseyen, coşkulu, heyecanlı, meraklı kişileri aramıza alarak onların mutlu, verimli ve yaratıcı bir çalışan olmaları için gerekli olanakları ve ortamı sağlamaktır.

Adin İnsan Kaynakları olarak uygulamalarımızda ortak değerlerimizi referans alıyoruz. Şirketimizin başarısında ve geleceğe güvenle bakmasında çalışanlarımız tarafından paylaşılan ortak değerlerin büyük önemi vardır.

Bu değerler; toplumumuzun geleneklerine ve değerlerine duyarlılık, güvenilirlik ve dürüstlük, iç ve dış müşteri memnuniyetine odaklı çalışma, takım çalışması ve dayanışma, karşılıklı saygı ve sevgiye dayalı güler yüzlü bir ortam, yenilikçilik ve yaratıcılık, sürekli gelişim ve özgüvendir.

Çalışanlarımızın mesleki ve kişisel eğitimlerine azami ölçüde önem verilir. Bu doğrultuda eğitim ihtiyaçları her yıl analiz edilerek yıllık eğitim planlaması yapılır. Eğitimler, iletişim, ikna, müzakere teknikleri, etkili yazışma, sunum becerisi, liderlik geliştirme, inisiyatif alma, stres ve öfke yönetimi, zaman yönetimi, verimli mesai kullanımı, departmanlar arası dayanışma alanlarında yoğunlaşır.

KARİYER YOLCULUĞU

Şirketimizde kariyer yolculuğu “Biz Bir Takımız” anlayışıyla başlar. Bu doğrultuda amacımız, şirketimizin değerlerini paylaşabilecek kişilik ve eğitim altyapısına sahip, değişime hızla uyum sağlayan, kendisi ve çevresi ile barışık, çok yönlü, sürekli gelişimi benimseyen, coşkulu, heyecanlı, meraklı kişileri aramıza alarak onların mutlu, verimli ve yaratıcı bir çalışan olmaları için gerekli olanakları ve ortamı sağlamaktır.

Adin İnsan Kaynakları olarak uygulamalarımızda ortak değerlerimizi referans alıyoruz. Şirketimizin başarısında ve geleceğe güvenle bakmasında çalışanlarımız tarafından paylaşılan ortak değerlerin büyük önemi vardır.

Bu değerler; toplumumuzun geleneklerine ve değerlerine duyarlılık, güvenilirlik ve dürüstlük, iç ve dış müşteri memnuniyetine odaklı çalışma, takım çalışması ve dayanışma, karşılıklı saygı ve sevgiye dayalı güler yüzlü bir ortam, yenilikçilik ve yaratıcılık, sürekli gelişim ve özgüvendir.

Çalışanlarımızın mesleki ve kişisel eğitimlerine azami ölçüde önem verilir. Bu doğrultuda eğitim ihtiyaçları her yıl analiz edilerek yıllık eğitim planlaması yapılır. Eğitimler, iletişim, ikna, müzakere teknikleri, etkili yazışma, sunum becerisi, liderlik geliştirme, inisiyatif alma, stres ve öfke yönetimi, zaman yönetimi, verimli mesai kullanımı, departmanlar arası dayanışma alanlarında yoğunlaşır.

İş Başvuru Formu